Кабинет на претседателот:

Миле Бошњаковски

Миле Бошњаковски

Генерален секретар

Тоше Зафиров

Тоше Зафиров

Заменик генерален секретар

Билјана Радева

Билјана Радева

Заменик генерален секретар, портпарол

Блерим Кољали

Блерим Кољали

Посебен советник за национална безбедност

Гоце Карајанов

Гоце Карајанов

Посебен советник за надворешна политика

Д-р Александар Спасов

Д-р Александар Спасов

Надворешен научен соработник за надворешна и внатрешна политика

Билјана Блажевска

Билјана Блажевска

Аѓутант на претседателот на Република Северна Македонија

Билјана Мицевска Јосифовска

Билјана Мицевска Јосифовска

Шеф на протокол

Катерина Цаневска Арсовска

Катерина Цаневска Арсовска

Раководител на Сектор за односи со јавност

Кристина Ангелеска

Кристина Ангелеска

Асистент на претседателот