Говори и обраќања
Обраќање на Претседателот Иванов пред Парламентарното Собрание на Советот на Европа
Четврток, 24 Јуни 2010

Почитуван Генерален секретар на Советот на Европа, г-н Јагланд,
Почитуван Претседател на Парламентарното собрание на Советот на Европа, г-н Чавушоглу,
Почитувани членови на Парламентарното собрание,
Дами и господа,
Дозволете ми да изразам особено задоволство за оваа можност да се обратам во најстарата европска организација, нашиот заеднички европски дом, Советот на Европа.
За Република Македонија претставува особена чест, признание, но притоа и обврска, претседавањето со оваа организација во турбулентните времиња во кои живееме. Тоа ни налага максимален ангажман и посветеност во однос на клучните приоритети кои заеднички си ги поставивме.
Почитувани,
Навистина голема е симболиката во тоа што првото Македонско претседавање со Советот на Европа се случува на 60 годишнината од усвојувањето на Европската конвенција за човекови права. Човековите права се една од трите фундаментални вредности на Советот на Европа, заедно со демократијата и владеењето на правото. Овие основни вредности се тие кои треба да ни ја овозможат рамнотежата меѓу слободата и безбедноста. Рамнотежа која ни е неопходна за да продолжиме по патот на напредокот.
Македонија, преку промовирање на својот модел на инклузивна демократија може да придонесе за остварувањето на овие три фундаментални вредности на Советот на Европа. Младата македонска независна држава почива токму врз темелите на основните вредности на Советот на Европа. Тие вредности се дел од долгите и длабоки традиции во македонското општество. Македонската демократија, која подразбира интеграција без асимилација, ги надополнува и им дава нов квалитет на европските вредности.
Почитувањето на етничката и културната коегзистенција е традиција со која се гордееме. А има и зошто. Во Македонија, етничките, националните и верските заедници ги уживаат сите права и слободи кои ни се познати денес.
Нашиот модел во суштина содржи универзални вредности, а поаѓа од почитувањето на различните културни матрици. Во Македонија постои функционален мултиетнички соживот, кој е граден со векови, а кој е, по мое длабоко уверување, модел на иднината.
Почитувани,
Македонскиот демократски модел може да се спроведе во услови на отворен простор. Отворениот простор е тој кој ни овозможувал да живееме во мир, во толеранција, со почитување на различностите.
Денес, повеќе од кога било, на нашиот регион му е потребно она што јас сакам да го нарекувам Pax Europeana, европски мир, кој ја подразбира Европа како отворен простор во кој има слобода на движење на луѓе, на идеи, капитал и производи. Отворен простор во кој секоја економија може да расте и да се шири. Каде што има толеранција и славење на различностите. Каде секој со себе ќе ги носи своите права и својот идентитет. Отворен простор во кој секој ќе биде почитуван за тоа што е, без оглед каде живее и каде работи. Отворен простор кој претставува плодно тло за градење на внатрешна доверба и доверба меѓу државите.  Простор во кој ќе можат да се шират вредностите кои толку високо ги цениме во Република Македонија и кои се вградени во нашиот уникатен демократски модел.
Во моменти на криза, нам ни е потребно да имаме повеќе, а не помалку Европа. Кризата не смее да биде алиби за да запреме на патот на прогресот, да го напуштиме патот кој го зацртаа градителите на Европа. Напротив, токму во услови на криза ние треба да се вратиме на основните принципи кои го водеа европското обединување, и кои впрочем беа мотив за излез од незамисливата криза на европските држави. Успешноста на овие проверени и докажани принципи, на солидарност, соработка, отвореност, демократија и човекови права, е најдобрата препорака во услови на една нова криза да се навратиме на почетоците. Ако минатата криза беше надмината со отвореност и визионерство, тогаш навистина нема оправдување за повиците на денешната економска, политичка и морална криза да се реагира со затворање внатре во самите себе. Стравот е разбирлива реакција во вакви услови, но стравот не е добра политика, стравот не е политичка визија во време кога се очекуваат решенија. Да не дозволиме фискалниот банкрот да доведе до морален банкрот.
Кога ви го зборувам сето ова, пред се мислам на процесот на проширувањето. Не постои одржлива алтернатива ниту за регионот, ниту за Македонија освен европските интеграции. Нема поголема движечка сила на нашите општества од интегративниот процес. Способноста на Европа да влијае врз своето соседство, без притисок, без сила, да ги привлекува соседните држави во своето соѕвездие на демократски и просперитетни држави, е една од најголемите сили на Европа. Тоа е тврдина чија сила не лежи во високите ѕидови кои ги држат странците подалеку, туку во отворените институции кои ги привлекуваат добро намерниците. Сепак, за жал, оваа визија за отворена Европа е првата жртва во време на криза. Проширувањето е приоритет на Европа кој како да се подзаборава со надоаѓањето на првиот темен облак.
Во моменти на криза очекуваме да се создаваат лидери со визија. Во моменти на криза визиите се реализираат. Во денешната криза, европското лидерство треба да гледа не само предизвик, туку и можност. Притоа, тука мораме да се соочиме со стариот стереотип од кој Европа толку стравува, дека лидерот мора да биде тој што ќе пресече, ќе се справи со проблемите на недемократски начин. Напротив, лидер може да се биде и во принципиелна борба за идеалите на Европа, за слободата и човековите права. За личната одговорност и за солидарноста со тие на кои навистина им е потребна. На овие принципи денес навистина им е потребен лидер, херој, застапник.
Тоа е мојата визија за Македонија, за регионот на Југоисточна Европа и за Европа. Јас верувам во мудроста на Европското лидерство.
Почитувани,
Република Македонија водејќи се од оваа визија си ги зададе своите цели за време на претседавањето со Советот на Европа. Сакаме да ја истакнеме нашата подготвеност за конструктивност во започнатите реформи за зајакнување на улогата на Советот на Европа, нешто за што веќе зборував со Генералниот Секретар Јагланд и со Претседателот на Парламентарното Собрание Чавушоглу.
Унапредувањето на заштитата на човековите права е нашиот прв приоритет. Неопходно е да го унапредиме и консолидираме системот на човековите права на национално и европско ниво. Македонското претседателство, надоврзувајќи се на процесот од Интерлакен, ќе работи на реформата на Европскиот суд за човекови права.
Европскиот суд е можеби најважното тело на Советот на Европа. Судот има за цел да ги примени и заштити индивидуалните права на граѓаните од самоволието на државата и од нејзиното нефункционирање. Но, за неговата работа да вроди со плод, неопходно е одлуките на Судот да бидат во целост почитувани и спроведувани од страна на сите земји - членки. Тоа е суштината на постоењето на Судот.
Сепак, сведоци сме дека во последно време Судот донесе одлуки кои не беа во целост спроведени од страна на некои земји - членки. Мора да се зајакне улогата на Судот и на Комитетот на министри, за да се стави крај на континуираното непочитување на Европската конвенција за човекови права.
За таа цел, ќе организираме конференција на тема: “Јакнење на супсидијарноста: интегрирање на правните случаи на Судот во националното законодавство и практика.“ Со тоа сакаме да дадеме наш придонес кон реформата на Европскиот суд за човекови права.
Од друга страна, тоа треба да влијае и на јакнењето на демократијата и владеењето на правото и правната држава. Ова секако подразбира принципи и начини на однесување, и особено механизми што ја гарантираат слободата на поединецот и неговото учество во општествениот и политичкиот живот. Секој да може во целост да ги ужива своите права. Тоа е смислата на владеењето на правото и на правната држава.
Почитувани,
Сите сме еднакви пред правото. Но, таа еднаквост е нарушена од корупцијата. Корупцијата прави некои да се поеднакви од другите. Корупцијата е антитеза на правната држава и на владеењето на правото.
Со тоа, корупцијата ги повредува основните принципи на нашиот заеднички дом. Тоа е проблем со кој се соочуваат речиси сите држави и кој бара заеднички одговор. Ваквото сфаќање имаше силно обединувачко дејство и претставуваше главен мотив за формирање на Групата на држави против корупцијата – ГРЕКО. Оваа група со паневропски и трансатлантски карактер е платформа за споделување на добрите практики на превенција и справување со корупција.
Свесни дека борбата против корупцијата е борба за заштита на човековите права, Министерството за правда на Република Македонија ќе организира конференција за евалуирање на постигнувањата на ГРЕКО. Конференцијата ќе се осврне на интегрирањето на човековите права во секојдневата работа на јавната администрација во европските држави. Обезбедувањето на ваквата транспарентност и ефективна координација и соработка меѓу органите секако ќе придонесе кон намалувањето на корупцијата и консолидирањето на демократијата.
Почитувани,
Денес, човековите права и социјалните права се дел од истата формула од која произлегува демократската стабилност. Во таа насока, Македонското претседателство ќе посвети посебно внимание на соодветно аплицирање на принципот на солидарност и на јакнење на социјалната кохезија во Европа. Нашите заеднички напори во оваа сфера треба да ни овозможат успешно соочување со новите предизвици поврзани со вработувањето и животниот стандард на европските граѓани. Ова е особено важно денес, кога сите ние се справуваме со силниот удар кој ни го нанесе финансиската и економската криза.
Сето ова ни укажува дека ни за миг не смееме да ја испуштиме од вид големата слика.
Уште еден конкретен чекор во оваа насока е токму пристапувањето на Европската унија кон Конвенцијата за човекови права и фундаментални слободи.
Почитувани,
Пред малку зборував  за функционалниот мултиетнички соживот во мојата земја. Сосема природно, вториот приоритет на Македонското претседавање е да се промовира и унапреди интеграцијата на националните малцинства во европските општества.
Интеграција без асимилација е сржта на нашиот модел. Силата на тој модел е во способноста да доведе до тоа разните заедници да бидат изложени и да бидат во можност да ги прифатат најдобрите и најпозитивните нешта од другите заедници.
Мојата порака кон сите е правилно да се разбираат световите на различните, да се почитуваат различностите. Интеграција со почитување на постоечките културни, етнички, јазични, религиски и други различности.
Бројни се фактите кои зборуваат за долгата историја на соживотот кај нас. Ние сме живееле во повеќе мултикултурни и мултиетнички Империи, што секако има оставено длабоки траги. Тука е објаснувањето за нашата вековна традиција на соживот. Ние имаме древни легенди и песни кои сведочат за соживотот на нашите граѓани од разни вери и нации. Овој соживот не се менува во својата суштина, а добива нова форма со доаѓањето на новото време и секоја нова епоха. Така, првата телевизиска програма на турски јазик во Македонија се емитуваше на брановите на Македонската радио телевизија пред четири и пол децении, во 1965 година. Првата радио програма на албански јазик во Република Македонија се емитуваше на фреквенциите на Радио Скопје во далечната 1945 година, а првата телевизиска информативна програма во Македонија на албански јазик се појави на малите екрани во 1968, пред цели 42 години. Веќе долги години, Македонската национална радио телевизија емитува програми и на српски, ромски, влашки и бошњачки јазик.
Почитувани,
Во таа насока, македонското претседателство посебен акцент става на интеграцијата на групите кои се наоѓаат на маргините на општеството, емигрантите и Ромите. Затоа, македонското претседателство во Скопје организираше конференција за интеграција на националните малцинства, како и посебна конференција за Ромите. Во Македонија ромската популација има сопствена локална самоуправа, училишта, медиуми и се она што подразбира нормален живот на една заедница. Целосната интеграција на оваа етничка заедница и култура е голема задача и важен приоритет, како за мојата земја, така и за Европа во целина.
Од независноста до денес, сите наши влади ја отсликувале македонската реалност. Сите биле мултиетнички влади. Во македонската Влада секоја заедница има свои претставници преку кои институционално ги артикулира и канализира низ сите потреби и интереси. Македонија е подготвена да ги сподели своите придобивки со сите.
Но, нашиот модел не се гледа само на ниво на централната Влада. Децентрализацијата е незаменлив начин да се даде внатрешна флексибилност и можност за обнова на општеството одвнатре. Како што ова големо здание е изложено на притисоците на времето, така и државата мора да има можности да ги издржи промените. Да ги издржи и бурите, и невремето, еднакво како што се справува со Сонцето и убавото време. Доколку во овој период бидеме крути, нефлексибилни, доколку пред налетот на ветрот и бурата решиме да се затвориме дома и да чекаме таа сама од себе да помине, може да се случи да се разбудиме без дом, да мораме одново да ги удираме темелите на нашата заедничка Европа.
Сакам јасно да соопштам дека ние секојдневно го надградуваме и го усовршуваме овој свој модел. Како и секоја вистинска демократија, ние зборуваме за процес, не за завршен проект.
Почитувани,
Република Македонија има долга традиција на почитување на етничкиот, јазичниот и културниот диверзитет. Сосема разбирливо, Македонија е горда што ја има ратификувано Рамковната Конвенција за заштита на националните малцинства. Затоа, Република Македонија, како одговорна членка, силно ги охрабрува другите земји кои сеуште ја немаат ратификувано оваа конвенција, тоа да го направат без одлагање. Само така малцинствата во овие земји ќе можат во целост да ја уживаат заштитата која ја нуди Конвенцијата.
Се повеќе, европските општества стануваат мултикултурни. Тоа богатство на различности треба да се негува. Оттука и потребата за поддршка на меѓурелигискиот и меѓукултурниот дијалог. Мултиконфесионалниот соживот е реалност во Македонија. Тоа е и една од причините за одржувањето на Првата и Втората Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог токму во Охрид, во Македонија.
Надоврзувајќи се на оваа значајна конференција, во септември, Македонското претседателство со Советот на Европа ќе организира размена на мислења во однос на религиозната димензија на меѓукултурниот дијалог. Посебен акцент ќе се стави на слободата на изразување во медиумите и почитувањето на културната и религиската разноликост. Тоа ќе биде одлична можност за да се добијат размислувањата, впечатоците и заклучоците од светската конференција.
Почитувани,
Иднината останува на младите. Не можеме да ја градиме таа иднина без нивната согласност, без нивната визија и енергија. Затоа, третата цел на Македонското претседателство е да го иницира “Охридскиот процес“.
Овој процес ќе има за цел да овозможи размена на мислења и искуства на младите од Југоисточна Европа и пошироко. На тој начин ќе го поттикнеме нивното учество во политичките процеси и демократските реформи во нивните општества. Со тоа, ги спроведуваме обврските превземени со Киевската декларација. На тој начин се приклучуваме кон глобалното одбележување на 2010 година како “Меѓународна година на младите“ прогласена од Генералното собрание на Обединетите нации.
Нашите постоечки системи, нашите Парламенти, нашите Влади и Министерства, мораат да бидат доволно широки и демократски да ги привлечат младите кои ќе го дадат својот придонес во нивната работа. Нема потреба младите да бараат алтернативни патишта за да бидат активни и да го трансформираат општеството.
Токму во таа линија, познато е дека Советот на Европа и неговото Парламентарно Собрание претставува училиште на демократијата. По паѓањето на Берлинскиот ѕид, многу земји од централна и источна Европа го надградуваа својот демократски капацитет на овие клупи, во овој престижен форум. Денес имаме одлична можност научените лекции да им ги пренесеме директно на младите, на идните општествени лидери. Да им го предадеме знаењето и пред се духот на европските демократски принципи и вредности. Советот на Европа секогаш предничел по препознавањето на потребите на граѓаните.
Почитувани,
Би сакал да нагласам дека остварувањето на овие приоритети подразбира заеднички напор на Македонија, Швајцарија и Турција, сегашниот, досегашниот и идниот претседавач со Советот, како и со Шпанија и Белгија кои претседаваат со Европската унија оваа година. Воедно, тесно ќе соработуваме и со Обединетите нации и со Казахстан, земјата претседавач со ОБСЕ оваа година.
Заедно, можеме да придонесеме за унапредување на човековите права, демократија и владеење на правото во европскиот отворен простор.
Верувам дека европскиот успех зависи од сите нас.
Оваа Институција, изродена во самите почетоци на новата Европа, и со насобрано знаење од минатите европски подеми и падови, е најдобрата заштита на нашиот континент во време на криза. Советот на Европа е повикан да гледа понапред од другите европски институции. Да понуди решенија кои ќе бидат силни и инспиративни. Доволно силни да не зачуваат од искушението излезот од кризата да го побараме во старите лоши решенија, во национализмот, во затвореноста. Од Советот на Европа се очекува во ова време, како институција, да излезе од клишето на досегашниот начин на размислување и дејствување и да понуди свежи решенија кои ќе бидат во насока на демократијата, почитување на човековите права и во унапредување на човековата слобода.
На самиот крај, би сакал да ве повикам вас, членовите на Парламентарното собрание, во името на постулатите врз кои почива оваа наша организација, да го вложите вашиот авторитет и внимание, да ги користите легислативните можности за промоција и заштита на разноликоста, идентитетот и дигнитетот на сите народи во Европа, вклучувајќи го и мојот, Македонскиот народ.
Ви благодарам

Обраќање на Претседателот Иванов на македонско-чешкиот бизнис форум
Вторник, 22 Јуни 2010

Претседателе Клаус,
Почитувани дами и господа,
Почитувани стопанственици,
Дозволете ми да го изразам моето задоволство од одржувањето на овој многу значаен Бизнис форум како и да го поздравам потпишувањето на спогодбата за основање на Македонско - Чешки Бизнис Совет,  чија цел е унапредување на економската соработка меѓу нашите две земји. Искрено се надевам дека истите ќе ги исполнат очекувањата на бизнис заедниците на двете држави.
Република Македонија и Чешката Република имаат традиционално добри пријателски односи, силна историска и културна  поврзаност. Граѓаните на двете земји, бизнис заедниците на двете земји, се тие кои треба да профитираат и да ги искористат овие поволни односи. Впрочем, вчера со претседателот Клаус разговаравме и заемно констатиравме дека фокусот на нашето внимание во наредниот период треба да се сконцентрира на интензивирање на економската соработка.
Почитувани,
Најдобар и најефикасен начин за интензивирање на економската соработка меѓу Македонија и Чешка е преку директно поврзување и директни контакти на стопанствениците на двете земји. Вие сте тие кои најдобро ги знаете можностите за соработка, вие сте тие кои можете да го пронајдете сопствениот интерес за соработка. А ние сме тука, не само да ве охрабриме, туку во рамките на нашите можности и надлежности да помогнеме. Затоа, на денешниот настан гледам како извонредна можност. Овој форум воедно, претставува продолжување и продлабочување на меѓусебните  средби на бизнис заедниците на двете земји започнати во Прага во февруари о.г. за време на посетата на Премиерот Груевски  на Чешка Република.
Драги учесници,
За жал остварените резултати од меѓусебната трговска размена покажуваат видливо намалување кое најверојатно е одраз на светската економска криза која остави белег на сите светски економии вклучувајќи ги и економиите на нашите две земји. Согласно податоците кои ги добив, во 2009 година, вкупната трговска размена на Македонија со Чешката Република изнесува околу 61 милиони долари, со намалување од околу 23% во споредба со 2008 г. Дефицитот на Република Македонија со Чешката Република за 2009 година изнесува околу 42 милиони долари.
Сакам да нагласам дека во услови на економска криза, покрај мерките што ги преземаат Владите, неопходно е интензивирање на соработката помеѓу земјите, како на меѓувладино ниво, така и на ниво на стопански комори и компании, а сé во интерес на натамошно продлабочување на меѓусебната економска соработка.
Почитувани,
Нема да ви одземам многу време, кое за вас е особено значајно бидејќи нели времето е пари. Цврсто сум убеден дека денешната средба ќе помогне во информирањето на потенцијалните инвеститори за економската состојба во Република Македонија, за економските политики и можностите за инвестирање, за успесите на Владата на Македонија во креирањето на поволен бизнис амбиент.
Во исто време ги повикувам чешките бизнисмени  да ги искористат  компаративните предности на Македонија при реализација на нивните бизнис планови. Јас, како и Владата сме подготвени да излеземе во пресрет и да ја обезбедиме неопходната поддршка за реализација на вашите инвестиции.
Се надевам, овој бизнис форум ќе вроди со плод и конкретни зделки.
Ви посакувам успешна работа.

Обраќање на Претседателот Иванов по средбата со Претседателот Вацлав Клаус
Понеделник, 21 Јуни 2010

Почитувани,
Денес имаме задоволство срдечно да пречекаме еден вистински реформатор, признат демократ и голем пријател на Република Македонија, Претседателот на Чешката Република д-р Вацлав Клаус.
Македонија и Чешка имаат вековно пријателство. Како независни држави, Чешка и Македонија градат соработка заснована врз искреност, меѓусебното разбирање и меѓусебно почитување. Нашите политички и економски односи се движат по нагорна линија. Нашите државни раководства имаат чести и плодотворни средби. Чешката Република принципиелно ги поддржува македонските евроинтеграциски приоритети, кои произлегуваат од разбирањето на припадноста кон заедничкиот комплекс на вредности, кон заедничкиот европски простор.
Почитувани,
Чешката Република за Македонија е пример на успешно спроведување на реформите кои се неопходни за напредок и за просперитетна иднина. Тука Претседателот Клаус е и лично заслужен. Македонија учи и применува од чешкото искуство во реформирањето на својот општествен систем, од примерот како индустриското срце на средна Европа беше обновено со модерните технологии и како се гради економијата на 21 век.
Го поздравувам одржувањето на македонско-чешкиот бизнис форум и формирањето на македонско-чешкиот бизнис совет. Верувам дека тоа е правиот чекор кој ни е неопходен за подобро запознавање на можностите за развивање на економската соработка. Верувам дека тоа ќе даде резултати, а со претседателот Клаус се договоривме во периодот што следи фокусот на соработката меѓу двете земји да биде токму на економскиот сегмент во нашите односи.
Почитувани,
Македонија високо го цени чешкиот придонес во Европската Унија и во НАТО. Задоволни сме што токму државјанин на Чешката Република, кој одлично ја познава и ја разбира потребата од натамошно проширување и отворање на Европската Унија, го води овој важен ресор во Европската Комисија. Проектот на проширувањето на Унијата, е всушност и клучниот показател за успешноста на Унијата. Систем кој е успешен, природно има потреба да се шири и позитивно да влијае врз своето соседство.
За еден проект да биде успешен тој мора да даде одговори на сите добронамерни критики и забелешки, да наоѓа нови и креативни решенија на проблемите кои се јавуваат. Претседателот Клаус е познат не само по одговорите кои ги нуди, туку и по прашањата кои ги поставува, прашања чие отворање понекогаш бара исклучителна политичка храброст и сила.
Со таа мисла, Претседателе Клаус, дозволете уште еднаш да ви посакам добредојде во Македонија и да ви дадам збор.

Обраќање на Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов на доделувањето на Инженерскиот прстен
Петок, 11 Јуни 2010

Почитувани студенти,
Големо задоволство е што можеме да се собереме тука, на овој простор кој зрачи со моќ, достоинство и наследено знаење. Историјата ни зборува дека Градот Охрид и Плаошник претставуваат место од кое што се покренала големата мисија за ширење на вековното знаење кон Европа и кон Азија.
Овој возобновен храм е сведоштво за големината на нашите постигнувања. Сведоштво за една меѓугенерациска солидарност. За просветителската, културната и научната солидарноста меѓу разните држави и народи. Ова место сведочи сознанието дека пред нас, со нас и после нас доаѓаат луѓе гладни за знаење. Дека мораме да им ги оставиме најдобрите решенија и да им овозможиме да градат врз создаденото искуство.
Некои мислат дека старото мора да биде урнато за да може да се гради одново. Тоа едноставно не е вистина. Насекаде околу нас има докази за постепеното, еволутивно усовршување.
Почитувани,
Никаде овој напредок втемелен на ова знаење и искуство не е појасен и повидлив отколку во техничките и природните науки, во архитектурата, во инженерството, во електрониката и во механиката. Кај овие науки можеме да го следиме праволинискиот прогрес, и, со секоја нова генерација можеме со задоволство да забележиме дека тој напредок се забрзува и се засилува.
Помислете само колку е денес подостапно и поедноставно да се шири знаењето. Некогаш, знаењето било ограничено и било достапно за одбраните. Денес, секој наш успех може за миг да се сподели со целиот свет. А тоа и Вашиот труд го прави дотолку поскапоцен. Дел од мојот живот го посветив на академската кариера пренесувајќи знаења на новите генерации, и со задоволство можам да забележам дека секоја нова генерација акумулира знаењето од претходната и го усовршува.
Притоа, постојат некои правила на однесување, принципи, критериуми и вредности кои треба да се почитуваат за да бидеме сигурни дека развојот на техничките науки ќе придонесува за општата благосостојба и кај нас.
Прво, отвореност на Македонија кон светските економски процеси и кон инвестициите во високата технологија. Денес во Македонија се произведуваат и електронски уреди, се прави софтвер, се конструираат современи енергетски системи. Оваа отвореност поткрепена со владеењето на правото, со ефикасно судство и со ниските даноци, создава поволна атмосфера за индустриски развој. Македонија ги има сите предуслови за да биде земја препознатлива и по индустријата.
Понатаму, постоење на систем на заслуги кој ќе ја наградува тешката работа и трудот. Систем во кој нема место за брз успех и лесна заработувачка. Почитувањето на трудот, почитувањето на знаењето ќе им овозможат на македонските студенти, своето знаење да го применат тука. Да можат во Македонија да го постигнат животниот стандард и да ги имаат академските и деловните успеси.
Почитувани,
Македонците се барани и успешни во светските центри. Тие се мостот кој ја поврзува Македонија со светското знаење. А, со градење на здрави институции за научен и економски развој, Македонија може да ги врати своите млади луѓе назад по студиите во странство.
Сведоци сме дека многу постигнавме за кратко време во услови на големи кризи и предизвици. Успеавме да ги компјутеризираме институциите и училиштата. Голем број на македонски семејства го користат интернетот. Со отворањето на нови центри на учење низ Македонија, процентот на млади луѓе кои го завршуваат средното образование и се запишуваат на факултет достигнува импресивни бројки. Техничките науки доживуваат своја ренесанса, и се поголем број луѓе својата иднина ја гледаат токму во универзалниот јазик на инженерството, електрониката, механиката.
Почитувани,
Македонија е на пат да изгради економија заснована врз знаење, врз образовани и работливи луѓе, а не само врз природните ресурси. Луѓето се клучниот македонски ресурс во кој треба и понатаму се поинтензивно да се вложува. Вие, со Вашата мотивација и креативност придонесувате да се менува претставата за нашето општество.
Ви благодарам, и уште еднаш ви честитам на Вашиот успех

Обраќање на Претседателот Иванов на конференцијата 20 години по обединувањето на Германија: лекции за обединета Европа на Фондацијата Конрад Аденауер
Четврток, 10 Јуни 2010

Почитувани,
Дами и господа,
Ми претставува голема привилегија и чест во ова поздравно обраќање на меѓународната конференција да зборувам на темата која е достојна на големото име Аденауер. Тема која е визионерска затоа што преку навраќање на обединувањето на Германија ни овозможува да погледнеме во иднината.
Според многумина, на 9 ноември 1989 година заврши XX век. Тоа беше крај на најкраткиот век во човековата историја. XX век според многумина почна 1914 година, кога со еден испукан куршум во Сараево се срушија три империи, и беше вовед во Првата и Втората светска војна. По Втората светска војна почна Студената војна која симболично заврши со падот на Берлинскиот ѕид, на 9 ноември 1989 година.
Почитувани,
Паѓањето на Берлинскиот ѕид и на Железната завеса беа прв чекор во насока на остварување на визијата за обединета Европа. Берлинскиот ѕид не беше само физичка препрека од жици и бетон која ја спречуваше слободата на движење. Берлинскиот ѕид пред се беше ментална бариера која не спречуваше да ја гледаме Европа како наш заеднички дом.
Во меѓупериодот од крајот на 20 век, на 9.11.1989 година, и почетокот на 21 век кој симболично започна на 11.9.2001 година, се случија значајни настани. Се случи обединувањето на Германија. Голем дел од земјите од зад “железната завеса“ ги прифатија западните вредности – човековите права, владеењето на правото, слободниот пазар, трасирајќи го патот за полноправно членство во НАТО и ЕУ.
Се прошири зоната на мирот, безбедноста и стабилноста во Централна и Источна Европа. Но, за жал, тоа не се прошири кон Балканот. Напротив, се разгореа воените конфликти на просторите на поранешна Југославија.
Илјадниците жртви и раселените лица покажаа дека трагедијата во европската историја не беше завршена. Падна Берлинскиот ѕид, но се изгради и нов ѕид - Шенгенскиот. Денес и оваа препрека е надмината за Македонија благодарение на визната либерализација. Затоа, ги поздравувам сите институции на нашата држава и на ЕУ кои неуморно работеа овој ѕид конечно да падне за нашите граѓани.
Се покажа дека на најстариот континент насушно му е потребен духот на визионерите и татковците на Нова Европа. И тогаш и сега неопходно потребни се Роберт Шуман, Жан Моне, Конрад Аденауер, и сите други градители на визијата за обединета Европа. Оваа визија, како конецот на Аријадне, не водеше низ лавиринтот на Железната завеса. А зад ѕидовите на лавиринтот се наоѓа отворениот простор, кој е изворот на европската сила и темелот на европскиот успех.
Почитувани,
Искуствата од минатото укажуваат дека нашиот регион опстојувал во мир тогаш кога бил на отворен простор. Денес, повеќе од било кога, на нашиот регион му е потребно она што се нарекува Пакс Еуропеана, европски мир, кој подразбира Европа како отворен простор во кој има слобода на движење на луѓе, идеи, капитал и производи. Отворен простор во кој секоја економија може да расте и да се шири. Каде што има толеранција и славење на различностите, каде секој со себе ќе ги носи своите права и својот идентитет. Како отворен простор во кој секој ќе биде почитуван за тоа што е, без оглед каде живее и каде работи. Затоа, денес, за сите нас неопходно е правилно да се сфатат световите на различностите.
Почитувани,
Македонија може да придонесе за остварување на визијата за Пакс Еуропеана преку градење и промовирање на македонскиот модел на инклузивна демократија. Македонија како мултиетничка и мултиконфесионална средина, со текот на времето создаде еден специфичен модел на соживот.
Инклузивниот модел како начин на заедничко носење на одлуки во Република Македонија е реалност. Во Македонија етничките и националните заедници ги уживаат сите права и слободи познати на денешницата. Тоа е  еден од темелите на нашата безбедност, стабилност и економски просперитет, бидејќи создава поволни услови за градење на внатрешен мир, но и доверба со соседите. Впрочем, убеден сум дека македонскиот модел е моделот на иднината. Сигурен сум дека помладите генерации ќе можат да бидат сведоци на мојата теза.
Затоа, подготвени сме да ги споделиме македонските искуства и придобивки со сите.  Да ги споделиме со нашите соседи но и со Европската унија кон која се стремиме.
Почитувани,
Охрабрувачки е фактот што на нашиот пат кон ЕУ можеме да сметаме на поддршката од Сојузната Република Германија.  Во времето кога и самата се соочуваше со големиот предизвик на обединувањето,  Германија стана силен поддржувач на Македонија. Кога во 1991 година Македонија ја стекна независноста, Претседателот Роман Херцог како член на Бадинтеровата комисија помогна во позитивното оценување на македонскиот Устав, како еден од најдемократските на Балканот. Затоа и го одликував Претседателот Херцог со нашето највисоко одликување што може да го добие странски државник, односно со Орденот 8-ми септември.
Една од нашите препознатливи реформи е децентрализацијата, заснована врз моделот на јужна Германија. Тоа придонесе да се создаде една исклучително активна група на градоначалници, од кои мнозина се обучени токму во Баварија, со помош на Фондацијата Конрад Аденауер. Кон тоа треба да се додаде и фактот дека Германија е најголем трговски партнер на Република Македонија, а присутни се и значајни германски инвестиции, како што е Дојче Телеком.
Важните демохристијански водачи од Германија, како Јерг Шонбон, и помогнаа на македонската полиција да ги постигне високите стандарди неопходни за либерализирање на визниот режим со Европската Унија.
Почитувани,
Европската Унија без Балканот, без Македонија е како незавршена приказна. ЕУ треба да остане достојна на големата визија за обединет и отворен континент. Затоа, ги охрабруваме нашите европски партнери, во нивниот пристап кон Балканот и кон Македонија, да останат доследни и принципиелни кон оваа идеја. Затоа, не треба да се попречува членството на Македонија во ЕУ.
Европската Унија може многу да научи од германското обединување кое претставува благороден чин на подадена рака.
Пораката е јасна: не треба да се злоупотребува ветото за ситни, себични цели. Секоја нова злоупотреба на ветото, како принцип на функционирање меѓу европските, вклучително и балканските држави е антиисториски и антиевропски чин. Доколку блокадите бидат прифатени како нова практика, ќе предизвикаат опасна верижна реакција на вета кои повторно може да не вовлечат во вртлогот на политичките анахронизми на 19-от век.
Напротив, треба да се следат многубројните позитивни примери. Најсвеж е примерот кој го дадоа Словенија и Хрватска. Тие го следат зрелиот пример на постарите земји членки, како Германија, кои, иако имале можност да го блокираат влезот на помладите членки, тоа не го направиле. Можеби највпечатлив е случајот со Обединетото Кралство и Ирска. Двете држави не си ги признаваат уставните имиња. Обединетото Кралство и се обраќа на Ирска со името “Република Ирска“, додека Ирска во официјалната комуникација со Лондон го користи името “Велика Британија“. Но, никој не сметал дека поради ова Лондон треба да го блокира членството на Даблин во Европската заедница.
Дозволете ми на крај да ги спомнам зборовите на големиот европски визионер Конрад Аденауер кој изјави: “Сите живееме под истото небо, но сите ние го немаме истиот хоризонт. Во ова инстант време, можеби мора одново да ја научиме старата вистина дека и трпението има свои победи.“
Почитувани,
Падот на Берлинскиот sид и „железната завеса“ се симболи на победата на слободата и желбата за целосно остварување на човековиот креативен потенцијал. Победа на можноста за пристоен живот и правото на потрага по среќа. Конечно на Балканот е дојдено времето за обединување во европското семејство и за рушење на сите бариери. Но, во ЕУ ќе влеземе како македонски граѓани, со нашата традиција, нашите вредности и нашето достоинство. За да се избориме за она што на секому му припаѓа потребна е храброст и истрајност. Како што рекол Тукидид „тајната на среќата е слободата, тајната на слободата е храброста.“
Ви благодарам

Обраќање на Претседателот Иванов на Третиот самит на Конференцијата за интеракција и градење мерки на доверба во Азија
Вторник, 08 Јуни 2010

Почитувани. Ми претставува особено задоволство да го поздравам овој престижен форум кој го промовира мирот, безбедноста и стабилноста во Азија. Им упатувам честитки на Ирак и на Виетнам за нивното полноправно членство. Му честитам на досегашниот претседавач, Н.Е. Нурсултан Назарбаев и му посакувам успешна работа на Н.Е. Абдула Ѓул чија земја го превзема кормилото со овој важен форум за градење мерки на доверба.
Поврзаноста меѓу мирот, безбедноста и стабилноста не е никаде толку изразена како меѓу Азија и Европа, во заедничкиот Евроазиски простор. Таа поврзаност се гледа и во споделувањето на заеднички вредности, како што е почитувањето на територијалниот интегритет на државите, мирното решавање на споровите како и економската, социјалната и културната соработка. Сето ова придонесува кон градењето на довербата, мирот, безбедноста и стабилноста во Европа и во Азија.
Почитувани. Иако Република Македонија е европска земја, нејзиниот модел на инклузивна демократија заслужува да биде слушнат и разгледан и во Азија. Инклузивниот модел на интеграција без асимилација, кој денес претставува вистински предизвик за многу држави, во Република Македонија е реалност. Во Македонија 10-тина етнички и национални заедници ги уживаат сите права и слободи познати на денешницата. И ние секојдневно го надградуваме и го усовршуваме овој свој модел. Со ова Република Македонија создава безбедност и стабилност. Тоа е најголемата сила на Република Македонија. Впрочем, убеден сум дека македонскиот инклузивен модел, кој е граден со векови, е моделот на иднината.
Тоа е нашиот придонес и кон регионалната и европската безбедност и стабилност. Сметаме дека, доследно применет од сите држави во регионот, овој модел може да донесе траен мир на Балканот но и пошироко во Европа и Евроазија. Затоа, подготвени сме да ги споделиме, со сите, македонските искуства и придобивки.
Почитувани. Македонскиот модел е еден, но не и едиствен наш влог кон процесите и напорите за градење доверба. Македонското претседавање со Советот на Европа е наш конкретен придонес во оваа насока. Тоа го правиме со промовирање и јакнење на трите фундаментални вредности на најстарата европска организација: човековите права, демократијата и владеењето на законот. Македонија може да придонесе за остварувањето на овие три вредности преку спроведување на трите цели кои си ги зададовме за време на претседавањето.
Јакнењето на заштитата на човековите права е наш прв приоритет. Неопходно е да го унапредиме и консолидираме системот на човековите права на национално и европско ниво. Кон тоа секако ќе придонесе и пристапувањето на Европската унија кон Европската конвенција за човекови права и фундаментални слободи. Македонското претседателство, надоврзувајќи се на процесот од Интерлакен, ќе работи и на реформата која треба да обезбеди почитување и спроведување на одлуките на Европскиот суд за човекови права од сите земји потписнички.
Почитувани. Македонија е пример дека културниот диверзитет не е пречка за развојот и просперитетот. Напротив, тој ни овозможува мирен соживот изграден врз взаемната почит и толеранција. Сосема природно, вториот приоритет на Македонското претседавање е да се промовира и унапреди интеграцијата на националните малцинства во европските општества. Општества, кои се повеќе стануваат мултикултурни. Оттука и потребата за поддршка на меѓурелигискиот и меѓукултурниот дијалог на национално, регионално и глобално ниво.
Тоа е и една од причините за одржувањето на Втората Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог токму во Охрид, во Македонија. Надоврзувајќи се на оваа значајна конференција, во септември, Македонското претседателство со Советот на Европа ќе организира размена на мислења во однос на религиозната димензија на меѓукултурниот дијалог. Тоа ќе биде одлична можност за да се добијат размислувањата и заклучоците од светската конференција.
Почитувани. Иднината останува на младите. Не можеме да ја градиме таа иднина без нивната согласност, без нивната визија и енергија. Затоа, третиот приоритет на Македонското претседателство е да го иницира “Охридскиот процес“ кој ќе има за цел да овозможи размена на мислења и искуства на младите од Југуосточна Европа и пошироко. На тој начин се приклучуваме кон глобалното одбележување на 2010 година како “Меѓународна година на младите“ прогласена од Генералното собрание на Обединетите нации.
Остварувањето на овие приоритети подразбира заеднички напор на Македонија, Швајцарија и Турција, сегашниот, досегашниот и идниот претседавач со Советот, како и со Шпанија и Белгија кои претседаваат со Европската унија оваа година. Воедно, тесно ќе соработуваме и со Обединетите нации и со Казахстан, земјата претседавач со ОБСЕ оваа година. Заедно, можеме да допринесеме за унапредување на човековите права, демократија и владеење на правото во европскиот отворен простор.
Почитувани. Во нашите стратешки определби, се водиме според сфаќањето на мирот, безбедноста и стабилноста како поврзани, неделливи категории. Затоа, остануваме доследни и достојно чекориме на патот за евроатлантските интеграции, водејќи одговорна надворешна и безбедносна политика. За Македонија, евроатлантското сојузништво не е декларативно. Тоа е реална потреба, како за нас, така и за нашите партнери. На тој наш пат имаме сојузници со кои не врзува искрено пријателство. И понатаму ќе работиме кон јакнењето и продлабочувањето на заемната доверба и пријателство.
Преку сопствениот пример ја покажуваме посветеноста кон трите заеднички добра. Но сите треба да бидеме свесни дека мирот, безбедноста и стабилноста несомнено се засноваат и на споделената одговорност. Само така вистински ќе придонесеме кон мерките на доверба. Само така можеме да ја градиме заедничката иднина во Европа, во Азија, а со тоа и во поширокиот заеднички Евроазиски простор.
Ви благодарам

 
Почеток < Пред 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Следно > Крај
Страница 60 од 63