Средба со претставници од партиите на ромската заедница во Македонија
Вторник, 06 Април 2010   

Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорге Иванов денеска прими делегација на претставници од партиите на ромската заедница во Македонија. На средбата присуствуваа Амди Бајрам од Сојуз на Роми, Шабан Салиу од Демократски сили на Ромите, Неждет Мустафа од Обединета партија за еманципација на Ромите и Самка Ибраимовски од Партија за целосна еманципација на Ромите.

На средбата, организирана во пресрет на Меѓународниот ден на Ромите 8 април, беше разгледана состојбата на ромската заедница во Република Македонија, беа разменети и оценки за текот на спроведување на Декадата на Ромите. Претседателот Иванов истакна дека Македонија мора да продолжи со активностите за целосна интеграција на ромската заедница во образованието и во другите општествени сфери. За таа цел, Претседателот побара активно вклучување на ромските интелектуалци, активисти и заедницата во целина.

Лидерите на партиите ги изнесоа нивните согледувања за положбата на Ромите и чекорите кои се потребни за натамошно подобрување на животниот стандард и статус на Ромите во целина. Тие ја истакнаа уникатната политичка положба на Ромите во македонското општество, со неговиот модел на учество во политичкиот живот како модел кој треба да биде применет и во други држави кои тежнеат да ја подобрат положбата на Ромите.

  Back<<Назад