Објавен конкурсот за учество во Школата за млади лидери на претседателот Иванов за 2012 година
Сабота, 12 Мај 2012   

Инспирирање и развој на исклучителни млади лидери
20 -31 август 2012 година

ПОКРОВИТЕЛ: Претседател на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов

Програмата е намената за млади луѓе со завршено високо образование кои имаат желба преку нивните лидерски вештини да придонесат за позитивен развој на општеството и околината во која живеат и работат.

Програмата опфаќа предавања од лидерството и менаџментот со еминентни  предавачи и гости од земјата и странство, менаџмент симулации и практични вежби. Наставата ќе се одвива на македонски и англиски јазик. Бројот на учесниците е ограничен.

Право на учество имаат сите млади од Република Македонија и деца на наши иселеници што живеат во странство. Трошоците за сместување со полн пансион, ќе бидат покриени од страна на Претседателот на Република Македонија, како покровител на оваа програма.

Услови за конкурирање:

• Одлично познавање на англиски јазик
• Просек од високо образование да биде еднаков или поголем од 8.5 (или еквивалентно доколку се работи за диплома од странство)
• Работно искуство од една до пет години како и магистратура од соодветната област ќе се смета за предност.

Потребни документи за Апликација:

• Две препораки од вашата организација, компанија или факултет. 
• Потврда за одлично познавање на англиски јазик.
• Копија од Уверение за положени испити.
• Биографија
• Кратко мотивациско писмо

Комплетната апликација да се испрати по пошта најдоцна до 23 мај 2012 година, на следнава адреса:

Кабинет на Претседателот на Република Македонија 
(Комисија за „Школа за млади лидери“)
„Вила Водно“
Ацо Караманов, 33А
МК-1000 Скопје


  Back<<Назад