Помилувања по повод Новата 2018 година
Петок, 29 Декември 2017   

PRMportretПретседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, по повод Новата 2018 година, даде помилување на 25 осудени лица, кои делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор.

  Back<<Назад