Доделување на Орден за заслуги за Македонија на Правен Факултет