Предавање на акредитиви на Амбасадорот на Полска Н.Е. Пжемислав Чиж