Универзитетот на Југоисточна Европа одликуван со Орден за заслуги за Република Македонија