Поддршка на акцијата ,,Ден на дрвото – засади ја својата иднина’’