Работна средба со Министерот за одбрана, Началникот на Генерал-штаб и воени аташеа