Доделување пакетчиња на децата во Институтот за белодробни заболувања - Козле