Одбележување на 20 години од независноста на Република Македонија