Средба со лидерите на младинските организации на политичките партии