Комеморијален собир во сеќавање на холокаустот на Евреите од Македонија