Проштална средба со шефот на Делегацијата на ЕУ во РМ