Акредитиви - Руска Федерација, Република Гана, Кралство Шпанија