05.03.2012 - Предавање акредитиви на новоименуваниот амбасадор Н.Е. Аиво Орав