24.02.2012 - Предавање акредитиви на новоименуваниoт амбасадор на Исламска Република Пакистан