28.02.2012 - Средба со министерот за образование Кралев и ректорот на УКИМ Стојановски