11.03.2012 - Свечено одбележување на 20-годишницата од преземањето на караулата „Рамна нива“