13.03.2012 - Средба со адмиралот Ставридис, командант на Сојузничките сили на НАТО