15.03.2012 - Средба со најдобрите студенти на општествени науки на УКИМ