20.03.2012 - Доделување на признанието „Најмлад научник“ за 2011 година на Трифче Сандев