27.03.2012 - Одбележување на Светскиот ден на театарот