29.03.2012 - Конференција на министрите за одбрана на САД и Јадранската група