30.03.2012 - Предавање акредитиви на новоименуваниот амбасадор на Малави, Исак Чиквеквере Ламба