01.04.2012 - Средба со претседателот на Руанда, Пол Кагаме