04.04.2012 - Прилеп: Манифестација за јакнење на заедништвото преку спорт