04.04.2012 - Средба со претседателот на Собранието на Албанија, Јозефина Топали