05.04.2012 - Посета на Бизнис центарот на гимназијата Р.Ј. Корчагин