06.04.2012 - Работен ручек со претседателите на Стопанските комори