07.04.2012 - Шуто Оризари: Манифестација за јакнење на заедништвото преку спорт