09.04.2012 - Истанбул, Конференција на Алијансата на цивилизациите