23.04.2012 - Конференција за улогата на активниот и резервниот состав на АРМ