25.05.2012 - Средба со претседателот на австриското собрание, Барбара Прамер