30.05.2012 - Средба со младиот оперист, Вејчеслав Поповски