08.06.2012 - Спортско-културна манифестација за јакнење на заедништвото во Тетово