10.06.2012 - Охрид, Доделување „Инженерски прстен“ 2012