21.06.2012 - Претседателот во посета на Општина Новаци