26.06.2012 - Предавање акредитиви на амбасадорот на Ирска, Н.Е. Оливер Гронан