26.06.2012 - Прeдавање акредитиви на амбасадорот на Босна и Херцеговина, Н.Е. Здравко Беговиќ