27.06.2012 - Одбележување на 20 години од основањето на Лекарската комора на РМ