04.07.2012 - Отворање на Европскиот натпревар во претприемништво