10.07.2012 - Средба со министрите за надворешни работи на Австрија и Словачка