12.07.2012 - Отворање на Фестивалот Охридско лето 2012