02.08.2012 - Мечкин Камен, свеченост во чест на Крушевската Република