17.08.2012 - Средба со претставници на мисиите на АРМ - ИСАФ и АЛТЕА