18.08.2012 - Прием за семејствата на загинатите бранители во домот на Иванови