19.08.2012 - Меѓународна спортска манифестација „Охридски пливачки маратон“ 2012