20.08.2012 - Свечено отворање на третата Школа за млади лидери на претседателот Иванов